guvenliyasam.org
Sağlık Kuruluşları İçin Afet Acil Yardım Planlama Rehberi - Güvenli Yaşam
Türkiye ekonomisinde ve sağlık sektöründe önemli bir yere sahip Marmara Bölgesi ve İstanbul’u etkileyebilecek olası bir depremin sonuçlarını tahmin etmek güç değildir. Bu durumda hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının, büyük bir afete dönüşme potansiyeli taşıyan depreme karşı gerekli tedbirleri alması gündeme gelir. Bölge dışında oluşan bir dış afet sonrasında bir kargaşa yaşanması ve sağlık hizmetlerine …