guvenliyasam.org
Güçlendirme ve Yeniden Yapım Çalışmaları - Güvenli Yaşam
Gelecekte yaşanması olası depremlerde, can ve mal kaybını en aza indirebilmek için ülkemizde inşaat yapım kalitesine büyük özen gösterilmesi gerekmektedir.