guvenliyasam.org
Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşma - Güvenli Yaşam
Yerel Yöneticiler, Teknik Elemanlar ve Toplum Temsilcileri İçin Yaşadığımız alanlardaki doğal tehlikelere bağlı olarak ortaya çıkabilecek zararların önlenmesi, afet öncesinde yapılan hazırlıklara ve alınan önlemlere bağlıdır. Bunun için de, mevcut yaşam alanlarımızdaki zarar görebilirlik riskini artıran faktörleri doğru bilmek ve yaşam alanlarımızı oluşturan şehir planlama ilkelerini ve yapılaşma süreçlerini etkin hale getirmek önem kazanmaktadır. Afet …