gunnarandreassen.com
Online markedsføring foredrag - GunnarAndreassen.com
Jeg holder et foredrag på opptil 50 min. om online markedsføring. Jeg har skrevet en bok om emnet, har holdt rundt 100 kurs og foredrag så du kan forvente et foredrag med unik innsikt innen emnet.