gunnarandreassen.com
Kindle ebook promotion - GunnarAndreassen.com
Omfattende pakke for internasjonal promotering av Kindle ebok. Pressemelding utarbeides og distribueres internasjonalt samt garantert publisering. Boken markedsføres på Goodreads, nettsider, blogger, Facebook of Twitter til flere hundre millioner mennesker.