gunnarandreassen.com
Internasjonal ebook promotion - GunnarAndreassen.com
Omfattende pakke for internasjonal promotering av ebok. Omfatter utarbeiding og distribusjon av pressemelding med garantert publisering. Boken blir anbefalt og markedsført på nettsider, blogger, Facebook, Twitter og Goodreads til flere hundre millioner potensielle lesere.