gunnarandreassen.com
7 av 10 har opplevd bildemisbruk på sosiale medier - GunnarAndreassen.com
Tenk deg om neste gang du deler bilder av andre på sosiale medier uten å spørre. Det er ulovlig. I aldersgruppen 18-29 år sier hele 9 av 10 at de har fått delt bilder eller videoer av seg selv på sosiale medier uten tillatelse. Tallene kommer fra en undersøkelse YouGov har utført for Frende Forsikring.…