gulistankosova.com
“MACPRO GENIUS 2018” i Shpërbleu Shkencëtarët e Rinj
Kolegji “Mehmet Akif” me përkrahje të MASHT-it organizoi MACPRO GENIUS 2018 në nivel të Kosovës. MACPRO, që për këtë vit është e pesta me radhë, deri më tani është organizuar vetëm në kuadër të Kol…