guitaristindia.com
Daksh Prajapati Temple | Kankhal Haridwar | Daksheshwar Mandir
Daksh Prajapati Temple. Kankhal Haridwar, Uttarakhand, India. Daksheshwar Mandir. Mahadev. Shiva. Lord. Hindu. God. Sati. Prajapatis, creator deities