grzegorzjaworski.de
Regulamin korzystania z serwisu - Grzegorz Jaworski
Pojęcia Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej: Właściciel –Firma Grzegorz Jozef Jaworski Webentwicklung & Ecommerce – z siedzibą: Dierhagenerstraße 10, 13051 Berlin-Neu-Hohenschönhausen. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy …