gruutemet.be
Hofmaarschalken kiezen voor veiligheid en duurzaamheid
De Orde van de Hofmaarschalken en Hofdames is actiever dan ooit op het carnavalsfront. De Orde wil contacten onderhouden met andere carnavalsverenigingen in België en is daarom als VZW lid geworden…