gruutemet.be
616 joer geleie…
En of we in Halle al lang carnaval vieren. De oudste vermelding van een carnavalsviering in Halle dateert uit het begin van de 15de eeuw. In de periode 1400-1405 is er in de stadsrekeningen v…