grubskimaciej.pl
85. posiedzenie Senatu – trzeci dzień - Maciej Grubski
17 października 2019 r. zakończył się trzeci dzień 85. posiedzenia Senatu. Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć Stefana Pastuszki, senatora III kadencji. Izba podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego (projekt Komisji Kultury i Środków Przekazu). Uhonorowano w ten sposób zasługi por. Jana Kowalewskiego, którego wiedza kryptologiczna, umiejętnie wykorzystana przez Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego, miała …