grubskimaciej.pl
84. posiedzenie – drugi dzień - Maciej Grubski
31 sierpnia 2019 r. zakończyło się 84. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 8 ustaw, wszystkie przyjęła bez poprawek. Drugiego dnia obrad senatorowie debatowali nad 3 ustawami. Opowiedzieli się też za podjęciem uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej(inicjatywa grupy senatorów), w której Izba uczciła pamięć wszystkich „poległych, zabitych i w innej formie represjonowanych obywateli …