grubskimaciej.pl
82. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień - Maciej Grubski
Wieczorem 10 lipca 2019 r. zakończył się pierwszy dzień 82. posiedzenia Senatu. Gorącą dyskusję wywołała rozpatrywana w tym dniu specustawa, która ma zapewnić usprawnienie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku. Porządek 82. posiedzenia został rozszerzony o 13 ustaw, m.in. o nowelę, która ma na celu ograniczenie zatorów płatniczych, ustawę przewidującą zerowy PIT dla …