grubskimaciej.pl
81. posiedzenie – zapowiedź - Maciej Grubski
26 czerwca 2019 r. odbędzie się 81. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela, przewidującej podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2019 r. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 9,6%. Podczas 81. posiedzenia Izba rozpatrzy 6 ustaw. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę …