grubskimaciej.pl
77. posiedzenie Senatu - Maciej Grubski
Po wielogodzinnej burzliwej debacie po północy 26 kwietnia 2019 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe. Nowelizacja, przygotowana przez rząd w związku ze strajkami nauczycieli, zakłada, że w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, będzie mógł o tym zdecydować …