grubskimaciej.pl
76. posiedzenie Senatu – zapowiedź - Maciej Grubski
11–12 kwietnia 2019 r. odbędzie się 76. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., która przewiduje, że w maju emeryci i renciści otrzymają jednorazowo 1100 zł brutto. Podczas tego posiedzenia Izba podejmie 2 uchwały. Uchwałą upamiętniającą profesora dra hab. Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu I kadencji …