grubskimaciej.pl
76. posiedzenie Senatu - trwa pierwszy dzień obrad - Maciej Grubski
11 kwietnia 2019 r. rozpoczęło się 76. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., która przewiduje, że w maju emeryci i renciści otrzymają jednorazowo 1100 zł brutto. Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć senatora VII kadencji Józefa Bergiera, zmarłego 21 marca 2019 r. Izba jednogłośnie podjęła uchwałę …