grubskimaciej.pl
76. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień zakończony - Maciej Grubski
11 kwietnia 2019 r. po południu zakończył się pierwszy dzień obrad 76. posiedzenia Senatu. Izba jednogłośnie podjęła uchwałę upamiętniającą profesora Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu I kadencji w 10. rocznicą śmierci, a także ustawę o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej. Senat wznowi obrady 12 kwietnia br. o godz. 10.00 od …