grubskimaciej.pl
72. posiedzenie Senatu zakończone - Maciej Grubski
1 lutego 2019 r. odbyło się 72. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 7 ustaw, do 1 wprowadziła poprawkę. Senatorowie wprowadzili poprawkę korygującą błędne odesłanie do ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (projekty poselskie). Nowelizacja umożliwia m.in. ujawnienie zarobków kadry kierowniczej i reguluje wysokość …