grubskimaciej.pl
70. posiedzenie Senatu - Maciej Grubski
70. posiedzenie Senatu rozpoczęło się 28 grudnia 2018 r. późnym wieczorem, a zakończyło w godzinach nocnych. Po kilkugodzinnej debacie Izba bez poprawek przyjęła ustawę – o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, której celem jest przeciwdziałanie podwyżkom cen energii elektrycznej. Na początku posiedzenia senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć 13 górników, …