grocka.rs
Начелник за инспекциске послове - Градска општина Гроцка
Ивана Савковић рођена је 14. фебруара 1977. године у Београду. Завршила је Правни факултет Универзитета у Београду и стекла звање дипломирани правник – седми степен стручне спреме. Члан је Демократске странке Србије. У Општинској управи градске општине Гроцка ради већ 10 година на управно-правним пословима. Од 2003. до 2004. године радила је на писарници, затимRead More