grocka.rs
Јавни позив - Градска општина Гроцка
Веће градске општине Гроцка на основу члана 137. и 138. Закона о спорту („Сл.гласник РС“,бр.10/2016), члана 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у градској општини Гроцка број: 110-3 од 10. 02. 2017. године, и члана 5. Пословника о раду Већа ГО Гроцка бр.110-4 од 01.07.2010.год. и бр.110-1Read More