grafilinka.fi
Huippu Education VISUAALINEN ILME ja verkkosivut
Grafilinka suunnitteli Huippu Education Oy -yrityksen visuaalisen ilmeen sisältäen tunnuksen, typografian, graafiset elementit, esitteen, käyntikortin, dokumenttipohjan, RollUpin, diapohjan sekä väri- ja kuvitusmaailman. Lisäksi tehnyt verkkosivujen suunnittelu ja toteutus (www.huippueducation.com).