gradprijedor.com
Predstavljamo – Penjački klub Adrenalin Prijedor | Grad Prijedor - Portal grada Prijedora - GradPrijedor.com
Sportsko penjanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini razvijalo se od same pojave penjanja u Evropi, ali zbog ekonomskih i drugih razloga nije okupljalo veći broj pristalica ovog novog sporta. U