gradprijedor.com
Žeđ za likovnim znanjem | Grad Prijedor - Portal grada Prijedora - GradPrijedor.com
Akademski slikar Tihomir Ilijašević pokrenuo je prije deset godina u svom ateljeu jedinstvenu školu crtanja. Ta ideja je u njemu sazrela onog trenutka kada je on polagao prijemni ispit na Likovnoj aka