gradprijedor.com
Prijedorski "Vodovod" bilježi manju naplatu zbog smanjena broja stanovnika | Grad Prijedor - Portal grada Prijedora - GradPrijedor.com
Prijedorski "Vodovod" je u prošloj godini ostvario 4.880.286 KM prihoda ili za 3,9 odsto manje nego u 2017. godini, a razlog smanjenja prihoda je manja fakturisana količina vode usljed evidentnog pada broja stanovnika na području grada, navodi se u biltenu koji je ovo preduzeće dostavilo potrošačima. U prilog tome govore i podaci da je lani isporučeno 2.265.336 kubnih metara vode, dok je u 2017. godini to bilo 2.320.115 kubika. U biltenu navode da iako je broj potrošača povećan sa 22.358 u 2017. na 22.820 u prošloj godini, smanjene količine potrošene vode ukazuju na evidentan pad broja stanovnika. Ukupni rashodi su 4.872.405 KM ili za 3,7 manje nego u prethodnoj godini, te je preduzeće lani poslovalo sa 7.881 KM dobiti. – Jedan od najznačajnijih problema su visoki računi za električnu energiju, kao i reprogram duga iz prethodnog perioda u iznosu od pet miliona KM čija otplata je počela u decembru 2018. godine uz mjesečnu ratu od 28.311 KM – navedeno je u biltenu koji korisnici