gradprijedor.com
Predstavljamo talentovane Prijedorčane – Biljana Andrijević: Čarolija u olovci | Grad Prijedor - Portal grada Prijedora - GradPrijedor.com
Ova mlada umjetnica se zove Biljana Andrijević i rođena je 1993. godine u Prijedoru. Trenutno je sudent prve godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Sa Biljanom smo obavili kratki razgovo