gradprijedor.com
Poništeno imenovanje direktora Centra za socijalni rad Prijedor | Grad Prijedor - Portal grada Prijedora - GradPrijedor.com
Okružni sud u Prijedoru poništio je odluku Skupštine grada o imenovanju Branislava Vujasina za direktora Centra za socijalni rad. Okružni sud je u upravnom sporu uvažio tužbu prethodnog direktora Mile