gradprijedor.com
Oštra Luka: Pomažu i vatrogasci volonteri [video] | Grad Prijedor - Portal grada Prijedora - GradPrijedor.com
U pograničnoj opštini Srpske, Oštroj Luci, požare godinama gase dva vatrogasca i jedan volonter Vatrogasnog društva. Skromna oprema, razuđena opština i minirano područje, dodatno im otežavaju posao. U