gradprijedor.com
Osnovni sud u Prijedoru donio Plan rješavanja starih predmeta za 2012. godinu | Grad Prijedor - Portal grada Prijedora - GradPrijedor.com
Predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru Duško Miloica je nakon izvršene analize neriješenih starih predmeta na dan 31.12.2011.godine a u skladu sa Uputstvom za izradu plana rješavanja starih predmeta pr