gradprijedor.com
Opština Oštra Luka ušla u Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) | Grad Prijedor - Portal grada Prijedora - GradPrijedor.com
Načelnik opštine Oštra Luka, Dragan Stanar potpisao je Memorandum o razumijevanju i Protokol o saradnji između opštine Oštra Luka i Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP). Navedeni program potp