gradprijedor.com
Obrazovana i motivisana medicinska sestra poboljšava ishod liječenja | Grad Prijedor - Portal grada Prijedora - GradPrijedor.com
Medicinske sestre čine najveću grupu zdravstvenih radnika i dobro obrazovana i motivisana medicinska sestra pobošljava ishod liječenja pacijenata, jedan je od glavnih zaključaka 13. simpozijuma medici