gradprijedor.com
Nastavljena izgradnja nasipa u Gomjenici | Grad Prijedor - Portal grada Prijedora - GradPrijedor.com
Izgradnja nasipa na rijeci Sani u Prijedoru, uzvodno od ušća rijeke Gomjenice, nastavljena je u petak, a tu aktivnost je pokrenula Javna ustanova "Vode Srpske" kao investitor, u koordinaciji