gradprijedor.com
JU Centar za socijalni rad Prijedor obilježio Međunarodni dan života | Grad Prijedor - Portal grada Prijedora - GradPrijedor.com
JU Centar za socijalni rad Prijedor je u planiranju rada i aktivnosti za tekuću godinu osmislio obilježavanje međunarodnih dana koji su u nadležnosti rada Centra. Socijalna radnica Nataša Milanović, p