gradprijedor.com
Gimnazije priprema monografiju o stotinu godina rada | Grad Prijedor - Portal grada Prijedora - GradPrijedor.com
Prijedorska gimnazija pozvala je građane da dostave fotografije, dokumenta i informacije koji bi mogli biti od koristi prilikom stvaranja monografije o stogodišnjem radu ove škole. Ova ustanova iduće