gotomeloy.no
Yarajenta
Vi disponerer den ærverdige representasjonsbåten til Yara. En standsmessig båttur hvor vi kan legge inn litt fisking underveis. Servering ombord. Mail: post@gotomeloy.no eller bjorn@ornesh…