gitd.pl
Ryczałty za noclegi dla kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe niezgodne z Art. 2 Konstytucji RP - GITD.PL
W dniu 24.11.2016 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nr K11/15 dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją RP art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców w związku z art. 77 (5) Kodeksu Pracy i aktami wykonawczymi. Mówiąc po ludzku chodziło o zbadanie zgodności z Konstytucją RP zasadności przyznawania ryczałtów za noclegi dla kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. W powyższym zakresie zapadł w roku 2014 bardzo niekorzystny dla pracodawców wyrok wskazujący, …