gitd.pl
Płaca minimalna we Włoszech - GITD.PL
W dniu 22 lipca 2016 Włochy wdrożyły na swoim terytorium zapisy tzw. „Dyrektywy wykonawczej” 2014/67/WE do Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Kogo dotyczą włoskie przepisy? Dekret włoski dotyczy tylko przewozów kabotażowych, wykonywanych przez zagraniczne firmy na terenie Włoch. Do głównych obowiązków firm będzie należało: zgłoszenie oddelegowania pracowników, wyznaczenie przedstawiciela na terytorium Włoch odpowiedzialnego za kontakty z włoską Inspekcją Pracy ewidencjonowanie czasu pracy wraz z wypłatą minimalnego wynagrodzenia i przechowywanie …