gitd.pl
Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2016 - GITD.PL
Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie pracownika, zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy będzie wynosiło 1850 zł brutto – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. poz. 1385). Treść rozporządzenia „ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. …