gitd.pl
KE wszczęła postępowanie przeciwko Niemcom - GITD.PL
Komisja Europejska wszczęła procedurę w sprawie płacy minimalnej w Niemczech. Za niezgodne z unijnym prawem KE uznała: Konieczność naliczania i wypłaty niemieckiej płacy minimalnej w tranzycie. Konieczność naliczania i wypłaty niemieckiej płacy minimalnej dla niektórych rodzajów transportów dwustronnych. W chwili obecnej nie posiadamy informacji, jakie kryteria mogłyby zwalniać przewoźnika wykonującego transport dwustronny z konieczności wypłacania wynagrodzenia zgodnie z MiLoG. Sprawa ta będzie w najbliższym czasie analizowana a jest …