giavethamquanvinhhalong.com
Hòn Đỉnh Hương - điểm thăm quan ở vịnh Hạ Long
Hòn Đỉnh Hương cách cảng tàu Tuần Châu 4,5km cách Động Thiên Cung khoảng 0,5km. Hòn Đỉnh Hương hình thù giống cái lư hương để thờ cúng.