gesshoku.com
Doki Doki for Senpai Ladies T-shirt
Everyones heart goes doki doki for Senpai but I know Senpai is only doki doki for me p bTshirt detailsb Ladies fitted shirtp Our fitted shirts run small so be sure to check the size chart p