gerra.se
Har för några dagar sedan blivit medlem på en hemsida som heter fotosidan.se där man kan lägga upp sina bilder. Have a few days ago become a member of a website called fotosidan.se where you can po…