gerra.se
Mycket snö är massor med jobb, få bort snön ifrån huset. Much snow is lots of jobs, get rid of the snow away from the House. Massor med ved måste in för att få värme och kunna duscha. Lots of firew…