gerra.se
Min Humor, My Humor !
Hälge… (Source Det var två sekreterare som stod i en hiss, så såg dom en spermafläck på golvet. Då böjde sig den ene ner och petade lite i det och smakade… och så sa hon: – Det är…