gentdevallromanes.com
Debat electoral a 7 - Gent de Vallromanes
Ahir, després del debat vaig sortir amb un sentiment reconciliador. Vaig quedar-me amb ganes d’explicar més. Sé que d’aquí n’aprendre més. El públic és qui posarà la seva pròpia nota i espero haver-los ampliat amb més informació. Aquesta és la feina del lideratge en l’oposició. Controlar, vigilar i explicar.Vull reconèixer, que el primer a felicitar-me va ser un dels veïns més crítics …