garyaelius.se
Svenska Kyrkan avkristnas! | Gary Aelius
Många av oss anser att kyrkans ledning inte klart och tydligt står upp för Kristendomen. Vi kommer ihåg ärkebiskopen Antje Jackelens vägran att sätta Kristus före Muhammed. Jag hittade en artikel som