garyaelius.se
Konstigt fastställande av faderskap | Gary Aelius
Regeringen vill nu "förenkla" fastställandet av faderskap då föräldrarna är ogifta. Det skall kunna göras enkelt via nätet. Då blir det bara ännu enklare att fastställa ett felaktigt fadersk